Werkwijze

Zoals u het wenst…
De ene organisatie is de andere niet. Daarom maken we graag kennis met u. Om samen te onderzoeken wat de meest zinvolle wijze van dienstverlening is voor uw organisatie. Ons uitgangspunt is eenvoudig: u bepaalt welke werkzaamheden u uiteindelijk wilt uitbesteden aan Raad Rotterdam. Het kan zijn dat u een deel van de administratie zelf wilt verzorgen en een deel uitbesteedt. Het kan zijn dat u alleen mee wilt kijken met hetgeen wij verwerkt hebben. In overleg wordt bepaald wie wat doet en welke rapportages tot stand komen.

De verwerking van salarissen
Met werknemers kunt u uw onderneming uitbouwen tot een organisatie met waarde. Hieraan is een aantal gevolgen verbonden door de overheid die noodzaken tot het uitbesteden van de salarisadministratie. Er gelden verschillende cao’s met iedere hun eigen regelingen. Er gelden fiscale regels ten aanzien van belaste en onbelaste beloningen. Er gelden fiscale regels ten aanzien van ouderdomsvoorzieningen. Thans gelden ook zware eisen aan identificatieplicht, loonbelastingverklaringen. De gevolgen van het niet juist naleven van dergelijke regels zijn vastgelegd in boete besluiten die snel oplopen tot 25 -50%. Daarnaast geldt het civielrechtelijke aspect van een dienstbetrekking. Ons uitgangspunt is dat die werkzaamheden bij ons thuis horen, ook medewerkers zeer belangrijk zijn voor uw organisatie en wij bovenop de ontwikkelingen willen zitten. Wij ontnemen hiermee in overleg veel zorg uit handen.

Fiscale aangiften
Wij verzorgen uw periodiek fiscale aangiften zoals de loonbelasting en omzetbelasting in een geautomatiseerde omgeving. Wij verzorgen uw aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting als onderdeel van onze totale dienstverlening. Door onze regeling met de belastingdienst die wij als erkende belastingadviespraktijk genieten, kunnen wij uw aangiften gedurende het gehele jaar verzorgen.

De kosten van RAAD
U wilt u kosten beheersen. Dat begrijpen wij. Om die reden werken wij met offertes die uitgaan van vaste prijzen per maand, die maandelijks voor uw en ons gemak worden geïncasseerd. Daarin opgenomen zijn de gewone dagelijks vragen die u heeft.