VVE beheer

De financiële zaken perfect geregeld…

Raad Rotterdam biedt de administratieve dienstverlening die nodig is om uw taak als bestuurder van de VvE goed in te vullen. We ontzorgen, verzekeren continue aandacht en een correcte onafhankelijke verslaglegging. Ons team heeft ruime ervaring op dit gebied en neemt met plezier ook de zorg van uw administratie over.

Taken financieel bestuur
Het bestuur van een VvE heeft als taak het financieel en het technisch bestuur te organiseren. Het technisch bestuur stelt het MOP (Meerjarenonderhoudsplan) op en voert deze uit. Het financieel bestuur stelt de financiële begroting op, int periodiek ledenbijdragen, is verantwoordelijk voor de boekhouding, voert de betalingen uit, bewaakt de financiële positie van de VvE, stelt de balans en het financieel jaarverslag op. Omdat besturen van VvE’s met regelmaat van samenstelling veranderen én de bestuurders vaak hun specialisatie hebben op andere terreinen, worden de boekhoudkundige activiteiten vaak uitbesteed aan Raad Rotterdam.

Continuïteit bewaakt, administratie verzorgd
We ondersteunen u als bestuur bij de praktische organisatie en uitvoering van de financiële zaken en verplichtingen, inclusief:

Opstellen van de jaarlijks begroting

  • Bewaking en incasso van de periodieke servicekosten
  • Uitvoeren van betalingen
  • Verzorgen van de administratie
  • Opstellen van de balans en het financieel jaarverslag
  • Opstellen agenda jaarlijkse vergadering
  • Samenstellen en versturen van notulen aan leden.
  • Raad Rotterdam is u graag van dienst.
    •