Organisatie

Wij zorgen dat uw administratie een zorg minder is.

Administratie en belastingzaken zijn veelal geen kerntaken van ondernemers en organisaties. Toch is een tijdig accuraat financieel overzicht essentieel voor een goede bedrijfsvoering. Raad Rotterdam zorgt daarvoor.

Raad Rotterdam verzorgt als organisatie fiscale en administratieve dienstverlening. Heldere cijfers en een praktische aanpak van dagelijkse vraagstukken zijn voor ons een vanzelfsprekendheid. Wij vinden echter dat er meer nodig is. Wij staan naast u in onze advisering, als ondernemer

Op administratief gebied vraagt de ondernemer begeleiding in de dagelijkse gang van zaken, maar ook worden rapportages gevraagd. Niet over een half jaar, maar nu. Dat is de reden dat wij internet boekhouden aanbieden. Een unieke combinatie van een eenvoudige invoer en een professionele ondersteuning van een krachtig boekhoudpakket, waardoor winst en verlies rapporten in relatie tot de begrotingen en liquiditeitsoverzichten efficient geproduceerd kunnen worden.
Om die reden is ons uitgangspunt dat dagelijkse vraagstukken door ons direct worden behandeld.

Op fiscaal terrein vraagt de ondernemer ook begeleiding. Uiteraard horen hier de dagelijkse vraagstukken van loonbelasting en omzetbelasting, en inkomstenbelasting bij.
Daarnaast spelen lange termijn zaken een rol, waarbij de fiscaliteit een belangrijke rol speelt. Eenmanszaak of B.V.? Hoe organiseer mijn bedrijfsopvolging. Hoe bouw ik een oudedagsvoorziening op? Hoe draag ik vermogen over? Allemaal onderwerpen waar wij veel met u over spreken. Onze professionaliteit en kunde worden hierbij gewaarborgd door ons lidmaatschap van het College van belastingadviseurs.