Belastingen

Tijdig, makkelijker en inzichtelijk
Als ondernemer wordt u uiteraard geconfronteerd met verplichtingen inzake omzetbelasting, loonbelasting, inkomstenbelasting en ook vennootschapsbelasting. Dat kan leiden tot specifieke vraagstukken. Onze dienstverlening strekt tot alle belastingen. Wij maken belastingvraagstukken makkelijk en inzichtelijk voor u.

Lid van Register Belastingadviseurs
Omdat die vraagstukken een gedegen kennis van het belastingrecht vereisen, hebben wij gekozen voor het lidmaatschap van het Register voor belastingadviseurs. Hiermee houden wij onze kennis van de dagelijkse praktijk die permanent in beweging is goed bij. Onze taak is u actief te adviseren. Niet  alleen wijzen op de mogelijkheden, maar vooral letten op de fiscale valkuilen. Deze zijn stevig nu de fiscale autoriteiten een controle periode hebben van 5 jaar uitlopend naar 12 en niet aarzelen van de bevoegheid boeten op te leggen. Voor u als ondernemer is naast het verkennen van de mogelijkheden ook belangrijk dat u weet waar u aan toe bent, ook met een belastingcontrole. Wij doen daar ons uiterste best voor.

Ondernemingsstructuur en de fiscus
Vraagstukken over de ondernemingsstructuur beschouwen wij als onze kerntaak. Fiscale overwegingen spelen hierbij een rol, maar zijn vaak niet leidend in de besluitvorming. U wilt als ondernemer uw liquiditeit goed beheren en tevens wilt u wel overzicht houden over het geheel. Dit houdt voor u als ondernemer in dat wij direct zijn in onze advisering. Die advisering hangt samen met de kennis die wij van u hebben als accounting adviseur.

Fiscale jaarrekening
Wanneer alle jaarvraagstukken aan de orde zijn geweest mondt dat uit in een fiscale jaarrekening waarmee dan wel de aangifte inkomstenbelasting dan wel de aangifte vennootschapsbelasting wordt samengesteld. Logisch dat deze niet allemaal voor 1 april kunnen worden ingediend. Iedere ondernemer en zijn partner worden opgenomen in de uitstelregeling van de belastingdienst waar wij als erkend belastingconsulent gebruik van maken.