Bedijfsopvolging en overname

Advies met duurzaam rendement
Raad Rotterdam is sinds 2000 actief betrokken bij vele processen van bedrijfsopvolging en overnamen. Hierin staan we vaak voor overname de verkoper bij, en na overname de koper. Of andersom. Door onze ervaring zijn we een goede gesprekspartner geworden; wij hebben het inzicht in het denkproces van koper én verkoper en zijn specialist in het vinden van werkbare praktische oplossingen bij tegengestelde belangen.

Begeleiding van A tot Z
Zowel het koop- als verkoop proces – en dan met name de transactiefase – kent financiële en fiscale complexiteiten. Dat vereist specifieke kennis waarover u normaal gesproken niet beschikt. U doet dit soort transacties vaak eenmalig. Toch is het voor u van belang dat u het koop – dan wel verkoopproces van het begin tot aan het eind onder controle houdt. Als adviseur staan wij naast u , begeleiden u van A tot Z en bewaken uw duurzame rendement.

Waardering van de onderneming
Wij zijn er in gespecialiseerd voor u het koop – dan wel verkoopproces overzichtelijk en inzichtelijk te houden. Dit doen wij door heldere uitgangspunten te formuleren bij aanvang van het proces. Een belangrijk onderdeel is de waardering van de onderneming op basis van geldstromen. Uiteindelijk gaat het er om dat de koopsom terugverdient kan worden binnen een bepaalde termijn met een voldoende rendement. In het waardebepalingproces worden door ons alle facetten meegenomen die van invloed kunnen zijn op de geldstroom en dan met name die onderdelen die u als ondernemer minder bekend zijn, waarvan de belastingproblematiek een belangrijke is. Indien nodig gebruiken wij hier de kennis van belastingadvieskantoren. De gemaakt afspraken monden vaak uit in een contract dat vaak door ons wordt opgesteld maar ook met regelmaat door advocaten.

Onderhandelingen
Door het proces te formuleren in geldstromen wordt het onderhandelingsproces gerationaliseerd in de zin dat er goed gesproken kan worden over de uitgangspunten die partijen hanteren in de onderhandelingen. Immers, indien een prijs wordt gevraagd is het voor als ondernemer een redelijke vraag hoe de ander erover denkt dat dit terugverdiend kan worden. In serieuze onderhandelingen wordt hierover gesproken. Vaak blijkt dat de verkopende partij marktkansen ziet die hij onbenut heeft gelaten. Dat is ook vaak zo, maar de waardering die de kopende partij daaraan hecht is een slag anders. Raad Rotterdam begeleidt, adviseert en ondersteunt de onderhandelingen richting het gewenste succes.