Accounting

Heldere tussenrapportages, duidelijke begrotingen

Wij hebben een breed aanbod van accounting diensten. Het samenstellen van financiële verantwoordingen is hiervan een belangrijk aspect. Een goede, heldere rapportage is belangrijk voor uw als ondernemer. Naast het resultaat is voor u uw liquiditeit belangrijk. Heeft u voldoende middelen om te kunnen investeren, u kortlopende verplichtingen na te komen of de belasting te betalen? Raad geeft u hiervoor informatie op maand, kwartaal en op jaarbasis.  Raad koppelt deze rapportages aan de begrotingen. Zowel begrotingen van verlies en winst als van liquiditeitbegrotingen. U weet dan als ondernemer precies wat er met uw geld gebeurd.
Uiteindelijk mond dit proces van rapportages uit in een gestandaardiseerde jaarrekening
Deze heeft u vaak nodig indien u bij de bank een krediet voorziening wilt of zaken gaat doen met een nieuwe leverancier.

De verwerking van de financiële gegevens worden door ons verwerkt in het financiële pakket AccountView. Dit wordt door ons ook on-line aangeboden. U kunt hier snel mee de slag en ook uw facturering en debiteurenbeheer mee verzorgen. Wij hebben bewust gekozen om deze techniek in eigen huis te houden. Hiermee wordt bereikt dat uw mutaties direct zichtbaar zijn in onze eigen omgeving en wij ter plekke ondersteuning kunnen geven dan wel rapportages kunnen verzorgen.

Veel van onze klanten maken gebruik van andere financiële pakketten. Ook daarmee kunnen wij goed overweg. Wij maken dan veel gebruik van inbelmogelijkheden zodat wij ook dan on-line met u kunnen meedenken en rapporten voorbereiden.

De rapportages en het contact over de verwerking dragen er zorg voor dat wij veel contact met u hebben waarbij u uw vragen aan de orde kunt stellen